Site map Add to Favorites
Chech
Domů
O nás
Kontakt
Pro uchazeče
Přihlášení
Registrace
Job Search Agent
Pro zaměstnavatele
Přihlášení
Registrace
Bannery
Add Advertisement
 
Domů

Terms and Conditions


Prohlášení o ochraně soukromí
Language-Job.com zpracovává všechny osobní údaje v rámci zákona o ochraně dat. Víme, že je důležité zachovat důvěrnost Vašich údajů v CV spolu s dalšími informacemi, které nám mohou pomoci při vytváření našich webových stránek. Language-Job.com shromažďuje Vaše osobní údaje pouze v souvislosti s procesem náboru.>

Po registraci budete mít možnost volby, zda budou Vaše údaje poskytnuty třetím osobám, tedy zaměstnavatelům a náborářům. Budete-li žádat o případná volná místa prostřednictvím našich stránek, budou Vaše údaje automaticky předány agenturám nebo zaměstnavateli.

Přístup k vašim osobním údajům je k dispozici pouze našim zaměstnancům. Pouze podle Vašeho uvážení mohou být tyto informace zpřístupněny třetím stranám (tj. budoucím zaměstnavatelům nebo zákazníkům).

Pokud jste se registrovali na Language-Job.com a přejete si odstranit své údaje z databáze (í), můžete tak učinit on-line po přihlášení, nebo nám můžete poslat poptávkový formulář, kde budou uvedeny Vaše osobní údaje (jméno a adresa), na náš e-mail s prosbou odstranění osobních údajů. Uveďte prosím e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci na tomto serveru.


Podmínky – Language-Job.com

I když se snažíme zajistit, aby úroveň této webové stránky měla stále vysokou úroveň a stabilitu, mohou se někdy objevit problémy související se špatným připojením, atd. Neneseme žádnou odpovědnost vyplývající z těchto chyb, přerušení nebo zpoždění související s probíhající činností na této webové stránce (nebo kterékoliv její části) nebo k poskytování služeb nabízených na této webové stránce. Můžeme měnit specifikaci těchto stránek bez předchozího upozornění.

I když jsme vynaložili veškeré úsilí k zajištění toho, aby informace na těchto stránkách byly pravdivé a úplné, byly některé informace dodány třetími stranami a my nejsme schopni ověřit jejich správnost a úplnost. Nepřijímáme žádnou odpovědnost vyplývající z nepřesnosti v jakékoliv informaci na této stránce nebo jakékoliv odpovědnosti, pokud jde o šíření těchto informací jinými weby, uživateli a jinými osobami.

Můžete použít tyto stránky pouze k zákonným účelům při hledání zaměstnání nebo pomoci s vaší kariérou. Nemůžete narušit bezpečnost webových stránek, nebo jakékoliv informace, které jsou dostupné na serveru. Nesmíte se snažit získat nepovolený přístup nebo odstranit informace z webu, ke kterým nemáte přístup. Nesmíte zatěžovat systém spamováním, používat jakýkoliv software, který může zpomalovat, poškodit nebo může jinak zasahovat do správného fungování serveru. Stejně tak nesmíte pomocí programů dekódovat údaje, které jsou umístěny na tomto serveru.

Jste zodpovědní za veškeré informace, které jste umístili na této stránce. Jste zodpovědní za to, že všechny informace, které předkládáte, jsou pravdivé, přesné, aktuální a nejsou zavádějící nebo lživé. Že nejsou diskriminační, obscénní, urážlivé, hanlivé či jinak ilegální, nezákonné nebo v rozporu s jakýmikoliv platnými právními předpisy, nařízeními, směrnicemi nebo předepsanými postupy či autorskými právy, ochrannými známkami nebo jinými právy soukromého vlastnictví jakékoliv osoby v jakékoliv jurisdikci. Jste také odpovědní za to, že veškeré informace, data a soubory jsou bez virů nebo poškození, které mohou narušit nebo zasahovat do systému nebo dat před jejich vložením na tento server. Vyhrazujeme si právo kdykoliv odstranit jakékoliv informace, které jste vložili na náš web bez poskytnutí vysvětlení

Aby bylo možné zaregistrovat se jako uchazeč o zaměstnání na těchto stránkách, budete muset použít e-mailovou adresu a heslo. Jste zodpovědní za bezpečnost a správné používání hesla, které by mělo být považováno za důvěrné za všech okolností, a nemělo by být sděleno jiné osobě. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za neoprávněné nebo nesprávné použití či prozrazení hesla.

Můžeme ukončit vaši registraci nebo odepřít přístup k webu, nebo jakékoliv její části (včetně všech služeb, zboží nebo informací dostupných prostřednictvím webu), kdykoliv dle našeho uvážení a bez vysvětlení či oznámení.

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty (ať už přímo nebo nepřímo, za ztrátu obchodních transakcí, výnosu nebo zisku, za výdaje, poškození nebo ztrátu údajů nebo jiné nepřímé nebo následné ztráty) plynoucí z vašeho používání stránek. Neneseme odpovědnost za takovou činnost na základě občanskoprávního zákoníku. Tímto vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se této webové stránky a Vaše používání tohoto programu v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

Používání této webové stránky a veškeré dohody uzavřené prostřednictvím této webové stránky budou zhotoveny a vykládány v souladu se zákonem v Polsku. Polský soud má výhradní pravomoc k řešení sporů, které vyplývají z používání této webové stránky nebo jakékoliv dohody učiněné prostřednictvím této webové stránky.

Tyto podmínky mohou být kdykoliv změněny. Po každé změně musíte akceptovat tyto podmínky (v platném znění).

Tento webový servis využívá soubory cookies ("sušenky") pro uchovávání anonymních informací o jeho uživatelích. Slouží to pro zajištění služeb nejvyšší kvality a pomáhá zdokonalovat funkčnost servisu. Nikdy neprodáváme ani neposkytujeme námi shromažďované informace jiným subjektům.


Co jsou soubory cookies ?

Soubory cookies jsou malé soubory uchovávané v počítači uživatele za účelem uložení jeho preferencí, monitorování historie prohlížení webových stránek, pohybování se po stránkách, aby bylo možné ukládat nastavení mezi návštěvami. Soubory cookies pomáhají majitelům webových stránek shromažďovat statistiky ohledně frekvence návštěv určitých podstránek stránek a jejich přizpůsobení potřebám uživatele tak, aby byly přívětivější a jednoduché na obsluhu.


Jaké informace shromažďuje náš webový servis?

Soubory cookies, které využívá servis, se používají pro:

· monitorování počtu návštěvníků webových stránek, shromažďování statistických údajů ohledně počtu uživatelů a schématu využívání webových stránek, včetně údajů o IP adrese, zařízení, čase poslední návštěvy servisu atd.,

· zachování uživatelských preferencí, vzhledu obrazovek, včetně upřednostňovaného jazyka a země uživatele,

· zlepšení rychlosti funkčnosti a výkonnosti webových stránek,

· shromažďování údajů nutných pro provedení transakcí a nákupu,

· shromažďování údajů reklamními sítěmi.


Jak zablokovat shromažďování údajů v souborech cookies?

Uživatel může kdykoli vypnout akceptaci souboru cookies. Lze to provést změnou nastavení internetového prohlížeče a odstraněním všech souborů cookies. Vyhrazujeme si, že zakázaní souborů cookies může způsobit nesprávné fungování servisu.

 

 

 
Klíčové slovo:
Práce podle jazyků:
Práce podle oborů:
Stát:
Linguajob.pl on Facebook
For Employers | Terms of Use | Advertisement | Contact
© 2023 Language-Job.com All Rights Reserved
Tagi: Top language Jobs | Multilingual vacancies | Language Jobs | Language recruitmen | Language Jobs